Predaj búd

Psie búdy predávame priamo na našej adrese Seredská 215, Trnava-Modranka, len 1 km odbočka od diaľničnej križovatky Trnava. Skladom držíme prevažnú časť sortimentu, alebo búdy tesne pred finálnou úpravou. Tú vykonávame následne podľa požiadaviek odberateľa. Búdy sú montované v celku, odnímateľná je len strecha, preto sa treba dostaviť vhodným vozidlom.

Svoje návštevu si prosím vopred telefonicky ohláste.